*******************************************************************
Smiley face

 

Assemblea General extraordinària de socis.

Data: Dissabte 28 de març de 2020.

Horari de la segona convocatòria 1: A partir de les 11h, i fins a les 14h.

Lloc: Casal de Torreblanca

Lloc: Avinguda del Pla del Vinyet, 81 – 85| 08172 Sant Cugat del Vallès | Tel. 93 544 19 65

- Es pot accedir en FGC- Sant Cugat i, després amb bus urbà L1 (2 km de l·estació FGC).

- La zona és d·aparcament regulat. Però és de lliure ús el dissabte al matí, en la zona verda.

- A ESADE – Sant Cugat disposen d·aparcament de pagament.

 

Convocades: Persones sòcies (socis comuns) al corrent de les seves obligacions econòmiques amb la Cooperativa . Socis col·laboradors, amb veu, però sense vot.

Ordre del dia:

1- Benvinguda Sr. Jaume Miquel March, president.

 

2- La proposta de participació dels socis col·laboradors en les decisions de l·Assemblea General. Sr. Jaume Angerri, secretari.

 

3- Nomenament de tresorer.

 

Proposta del Sr. Daniel Pueyo Pedret, soci número 145 de la Cooperativa, davant de la renúncia del Sr. David Vidal Viladoms, soci número 105, per raons personals.

4- Presentació i votació dels comptes anuals de 2019.

 

Presentació pel tresorer i informe de l·auditor de comptes: Sr. Isidre Calbó Pellicer, soci número 6 de la Cooperativa.

Votació, d·acord amb els criteris adoptats en Assemblea.

 

PAUSA.

 

5- Presentació i votació del Document estratègic 2020-2023. Sr. Jaume Miquel March, president.

 

Votació, d·acord amb els criteris adoptats en Assemblea.

6- Precs i preguntes.

 

Consell Rector, Barcelona, 27 de febrer de 2020.

**********************

Marc Pons, autor de la novel·la LA CAIXA NEGRA explica l'enfonsament de les caixes d'estalvi catalanes a la UCE 2018

A Catalunya han desaparegut nou caixes d'estalvis que hi operaven.

Som conscients que ningú vindrà de fora de Catalunya per revertir aquesta desfeta.

Catalunya té una gran experiència cooperativista, essent perfectament possible aconseguir el capital fundacional neecessàri per bastir des de zero una nova Cooperativa de Crèdit.

A grans trets: Ens fixem l'objectiu d'implicar 50,000 catalans com socis de la nova cooperativa de crèdit.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl neix amb les premisses de:

 

  • Transparència i austeritat

  • Gestió democràtica via assemblea:

1 persona = 1 votInversions ja realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl Inversions ja fetes per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit