Marc Pons, autor de la novel·la LA CAIXA NEGRA explica l'enfonsament de les caixes d'estalvi catalanes a la UCE 2018

A Catalunya han desaparegut nou caixes d'estalvis que hi operaven.

Som conscients que ningú vindrà de fora de Catalunya per revertir aquesta desfeta.

Catalunya té una gran experiència cooperativista, essent perfectament possible aconseguir el capital fundacional neecessàri per bastir des de zero una nova Cooperativa de Crèdit.

A grans trets: Ens fixem l'objectiu d'implicar 50,000 catalans com socis de la nova cooperativa de crèdit.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl neix amb les premisses de:

  • Transparència i austeritat

  • Gestió democràtica via assemblea:

1 persona = 1 votInversions ja realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl Inversions ja fetes per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl