Marc Pons, autor de la novel·la LA CAIXA NEGRA explica l'enfonsament de les caixes d'estalvi catalanes a la UCE 2018

ACORD 2019/11/08. Convocatòria de l'Assemblea General extraordinària de socis, a Barcelona.

Data:  Dissabte 30 de novembre de 2019.

Horari de la segona convocatòria:  A partir de les 11h, i fins a les 14h.

Lloc:  Casal del Barri Torre la Sagrera

                               Carrer de Berenguer de Palou, 64.

                                 08027 Barcelona

Persones convocades: Persones sòcies al corrent de les seves obligacions
econòmiques amb la Cooperativa.

Ordre del dia:

1.      Nomenament d'interventor.

Proposta al Sr. Isidre Calbó Pellicer, soci número 6 de la Cooperativa.(adjunt al correu trobareu el currículum vitae)

2.      Nomenament d'auditors d'acta.

Dues persones proposades per l'Assemblea General.

3.      Aprovació de les normes electorals per a l'elecció del Consell
Rector.

D'acord amb la documentació avançada als socis.

4.      Presentació de les gestió realitzada pel Consell Rector sortint.
5.      Informació de les gestions del Consell Rector, per al trasllat de la
seu social.
6.      Estat de situació de la subvenció de l'Ajuntament de Barcelona-2017.
7.      Aprovació dels comptes anuals de 2018.
8.      Precs i preguntes.Pausa.

9-    Constitució de la Mesa d'Edat per al control de l'elecció del Consell
Rector.

10- Presentació de les candidatures i elecció del Consell Rector.

11- Proclamació de resultats i acord de presa de possessió del nou Consell
Rector.La convocatòria es realitzarà amb 15 dies d'anticipació, per correu
electrònic, indicant als socis que tenen dret a consultar la documentació
sotmesa a aprovació.  Podeu demanar-la a secretaria@catalanasf.cat
<mailto:secretaria@catalanasf.catJaume Angerri i Auberni

Secretari del Consell Rector provisionalBarcelona, 14 de novembre de 2019.

Marc Pons, autor de la novel·la LA CAIXA NEGRA explica l'enfonsament de les caixes d'estalvi catalanes a la UCE 2018

A Catalunya han desaparegut nou caixes d'estalvis que hi operaven.

Som conscients que ningú vindrà de fora de Catalunya per revertir aquesta desfeta.

Catalunya té una gran experiència cooperativista, essent perfectament possible aconseguir el capital fundacional neecessàri per bastir des de zero una nova Cooperativa de Crèdit.

A grans trets: Ens fixem l'objectiu d'implicar 50,000 catalans com socis de la nova cooperativa de crèdit.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl neix amb les premisses de:

  • Transparència i austeritat

  • Gestió democràtica via assemblea:

1 persona = 1 votInversions ja realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl Inversions ja fetes per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
L'ENSORRAMENT DE LES CAIXES D'ESTALVI CATALANES, VIST DES DE DINS
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Marc Pons. L'ensorrament de les caixes d'estalvi catalanes, vist des de dins

Universitat Catalana Estiu, agost 2018:
LES MONEDES SOCIALS PER LA SOBIRANIA FINANCERA
La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl a la Universitat Catalana d'Estiu 2018: Martí Olivella. Les monedes locals i socials com eina per la sobirania financera a la República Catalana


La Cooperativa Catalana de Serveis Financers participa a la Fira de Consum Estrategic de Les Corts, a Barcelona. 11 de maig del 2019

Dissabte 11 de Maig: Fira de Consum Estratègic a Les Corts, Barcelona

Arcadi Oliveres i Joan Olive parlen sobre consum estrtegic i banca etica
Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit