Dades de la persona sol·licitant:

Dades de l'habitatge on es farà la instal·lació:

Dades del préstec a sol·licitar:

1

Dades financeres:

Comentaris o observacions:

Documentació per l'avaluació del préstec:

Nota: Pots descarregar-te la autorització en aquest   enllaç  . Pots omplir-lo i signar-lo manualment i adjuntar el document escanejat o fotografiat o bé el pots omplir digitalment i signar-lo amb signatura electrònica si tens certificat digital. Clica aquí per més informació de com el pots signar electrònicament.