Simulació de finançament del programa d’Artesans Energètics

12 mesos
1 persones
(Despeses fixes d'hipoteca, préstec habitatge o similar)
(Altres crèdits o pagaments mensuals)