Què fem

Impulsem la Caixa Cooperativa Catalana que:

• Esdevingui la banca de proximitat de la ciutadania, operant com una caixa d’estalvis ètica i forma jurídica de cooperativa de crèdit.

• El seu centre de decisions estarà a Catalunya i volem que sigui motor financer del país i del canvi social des de baix pel consum estratègic.

• Donarà crèdit a iniciatives empresarials del teixit productiu de tot el territori que contribueixin a la qualitat de vida de la ciutadania i ens portin cap a la sostenibilitat.

• Sigui present a totes les comarques i teixeixi aliances estratègiques amb entitats d’arreu dels països catalans i de l’àmbit internacional.