Projectes

Tots els projectes que financem compleixen els principis ètics basats en la responsabilitat de contribuir a la qualitat de vida de la ciutadania. Per mesurar que el nivell de contribució sigui suficient, utilitzem els següents indicadors:

  • Indicador de Sobirania Financera: mesura la contribució del projecte a la construcció nacional per transformar la realitat des de la societat, les infraestructures, les institucions i/o les empreses.
  • Indicador de Ciutadania Activa: mesura l’esforç en fer reflexionar críticament a la ciutadania sobre l’impacte social i ambiental del sector en el que treballa l’organització.
  • Indicador de Cohesió Social – Xarxa d’entitats: mesura el grau de relació o cooperació no comercial amb altres entitats.
  • Indicador d’Estabilitat Laboral: mesura el compromís de l’organització amb les persones que hi treballen, a través de la durada prevista en la relació contractual amb cadascuna d’elles.
  • Indicador d’Igualtat d’Oportunitats: mesura el grau d’integració de l’organització a la societat des de la perspectiva de gènere, discapacitat i risc d’exclusió social.
  • Indicador de Petjada Ecològica i Social (PES): mesura l’impacte econòmic, social i ambiental dels desplaçaments quotidians des del lloc de residència fins al centre de treball o de consum.