Pla estratègic

Hem treballat i aprovat el nou Pla Estratègic.

El document del Pla Estratègic vol ser un document viu.

La cooperativa és de tots. Només amb la implicació de tots, podrem intentar els reptes que ens proposem. Una entitat basada en els principis generals del cooperativisme i amb el funcionament de la banca ètica, demana que els socis ens hi sentim implicats.

Que aportem propostes.

Que aportem projectes d’inversió que engresquin el conjunt dels socis i ens permetin estendre l’entitat en el conjunt de Catalunya.

La cooperativa som tots.