El Consell Rector i les comissions

El Consell Rector és l’òrgan social de representació i govern de la cooperativa. Exerceix la gestió social i la direcció d’acord amb els mandats i les directrius de l’Assemblea General, amb les facultats que defineixen els presents Estatuts i la legislació vigent. 

El Consell Rector va ser escollit en l’Assemblea General del dissabte 30 de novembre de 2019 amb un mandat de 4 anys.  Els membres del Consell assumeixen la coordinació de distintes comissions en que s’organitzen les persones voluntàries de la cooperativa.