Objectius principals

L’objectiu de la Cooperativa catalana de serveis financers, SCCL és promoure una entitat, en forma de caixa cooperativa catalana (C3), que pugui donar els serveis financers, en la seva forma més àmplia, a les persones sòcies cooperativistes.

Ampliar la massa social actual per arribar a aconseguir el mínim exigit per sol·licitar llicència bancària i operar com una caixa d’estalvis cooperativa.

Donar serveis d’assessorament d’inversió en projectes, d’acord amb els nostres principis ètics i de qualitat de vida.

Convertir-nos en un punt de trobada financer, centrant-nos exclusivament a Catalunya, i creant aliances estratègiques amb altres entitats d’arreu dels Països Catalans i de l’àmbit internacional.  

Ser una entitat que ajudi a la construcció del país.