Trobada amb la Cooperativa d’Artesa de Segre

El passat 8 de juny en el marc de les col·laboracions amb les cooperatives agropecuàries més  potents del sector a nivell de país, va tenir lloc una trobada amb la cooperativa d’Artesa de Segre.

Jaume Miquel March i Josep Mitjaneta davant la Cooperativa d’Artesa

Entre els assistents hi havia, en representació de la cooperativa d’Artesa de Segre, el Sr. Josep Soldevila, gerent, i la Sra. Eva Galceran,  directora financera i per part de Catalana de Serveis Financers el seu president Jaume Miquel March, Jaume Angerri, secretari, i Josep Mitjaneta vocal del consell rector.

Els membres de la cooperativa d’Artesa varen mostrar molt interès amb l’exposició feta sobre la visió, missió i objectius del nostre PLA ESTRATÉGIC.

El motiu principal d’aquesta trobada era la presa de contacte entre les dues entitats, però cal destacar l’interès per part de la cooperativa d’Artesa de Segre de fonamentar unes bases per iniciar la relació a curt termini, donant el compromís  de exposar-ho al seu consell rector per a debatre amb  voluntat d’aprofundir els llaços entre les dues entitats.

Més informació sobre la cooperativa d’Artesa de Segre a www.coopartesa.com.