Convocatòria d’Assemblea general ordinària – 13 de maig de 2023

El Consell Rector de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC. d’acord amb l’autorització del Decret Llei 10/2020, ha acordat convocar una sessió ordinària de l’Assemblea General de socis.

Data: Dissabte 13 de maig de 2023. 

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 10h, i fins a les 12h.

Lloc: Reunió presencial Seu social de Mutuacat: Carrer Mossèn i Serapi Farré, 39 baixos – 08242 Manresa (Barcelona)

Canal telemàtic Zoom: es facilitarà l’enllaç als socis registrats.

Ordre del dia:

 1. Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.
 2. Nomenaments d’interventors d’acta.
 3. Informe del president.
 4. Aprovació de la formulació dels comptes anuals 2022.
  a) Aprovació dels comptes 2022.
  b) Aprovació de la proposta d’aplicació de resultats.
  c) Aprovació de l’import de reintegrament de les baixes voluntàries de socis.
 5. Informe de l’emissió de títols participatius “CSF 2%” en data 1 de maig de 2023.
 6. Renovació de càrrecs: tresorer
 7. Torn obert de paraules.