Convocatòria d’Assemblea general extraordinària de socis

El Consell Rector de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC. d’acord amb l’autorització del Decret Llei 10/2020, ha acordat convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General de socis.

Data: Dissabte 26 de novembre de 2022.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 10h, i fins a les 13h.

Lloc: Reunió presencial: Carrer de la Laura 19 – 08500 Vic (Barcelona)

Canal telemàtic Zoom: es facilitarà l’enllaç als socis registrats.

Ordre del dia:

  1. Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.
  2. Nomenaments d’interventors d’acta.
  3. Informe del president.
  4. Vacant en el Consell Rector.
  5. Proposta de regulació del llibre de socis a data 1 de gener de 2023.
  6. Ampliació de les bases del programa d’Artesans Energètics.
  7. Avaluació del tipus d’interès de l’emissió de títols participatius
  8. Torn obert de paraules.