Convocatòria d’Assemblea general extraordinària de socis i eleccions al Consell Rector – 25 de novembre de 2023

El Consell Rector de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC. d’acord amb l’autorització del Decret Llei 10/2020, ha acordat convocar una sessió extraordinària de l’Assemblea General de socis.

Data: Dissabte 25 de novembre de 2023. 

Horari de la primera convocatòria: A les 10:30h.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 11h, i fins a les 13h.

Lloc: Reunió presencial: Plaça del Mil·lenari 2, 1er – 08500 Vic (Barcelona)

Canal telemàtic Zoom: es facilitarà l’enllaç als socis registrats.

Ordre del dia:

 1. Benvinguda del president. Sr. Jaume Miquel March.
 2. Nomenaments d’interventors d’acta.
 3. Informe del president.
  a) Informe de la gestió i estat de comptes 2023.
  b) Proposta de pressupost 2024.
  c) Informació dels programes de préstecs i títols participatius.
 4. Eleccions a la renovació del Consell Rector
 5. Torn obert de paraules.

Les persones sòcies trobaran la documentació de la convocatòria i la normativa de les eleccions dins l’àrea de socis.