Convocatòria d’Assemblea General ordinària de socis – 18 de maig de 2024

El Consell Rector de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCoopC. ha acordat convocar una sessió ordinària de l’Assemblea General de socis.

Data: Dissabte 18 de maig de 2024. 

Horari de la primera convocatòria: A les 11:30 h.

Horari de la segona convocatòria: A partir de les 12 h, i fins a les 13:45 h.

Lloc: Reunió presencial: Carrer Molí d’en Saborit 2, 4t 5a – 08500 VIC (Barcelona)

Ordre del dia:

 1. Benvinguda del president.
 2. Nomenaments d’interventors d’acta.
 3. Informe del president.
 4. Aprovació de la formulació dels comptes anuals 2023.
  a) Aprovació dels comptes 2023.
  b) Aprovació de la proposta d’aplicació de resultats.
  c) Aprovació de l’import de reintegrament de les baixes voluntàries de socis
 5. Informe de l’emissió de títols participatius en data 1 de juny de 2024
 6. Torn obert de paraules. Precs i preguntes

Les persones sòcies trobaran la documentació de la convocatòria i la normativa de les eleccions dins l’àrea de socis.