Celebrada l’Asssemblea General de socis del 14 de maig de 2022

El dissabte 14 de maig es va celebrar la primera Assemblea general de socis del 2022. Es va recuperar el format presencial, i aprofitant la tecnologia, també la vam retransmetre en format telemàtic.

Presencialment es va celebrar a la sala de juntes de la seu de Mutuacat a Manresa, entitat sòcia de la cooperativa, qui va cedir-nos la sala. Aprofitem per donar les gràcies al nostre soci.

Seguint l’ordre del dia, el president, Jaume Miquel March, va presentar l’informe del Consell Rector i els estats comptables de l’exercici 2021.

A continuació es va presentar el Reglament de Títols Participatius i el dossier d’Artesans Energètics. Aquests dos últims posen les bases al proper llançament per part de la cooperativa dels seus primers productes: un d’estalvi i un de finançament pels nostres socis.

Es va acabar la reunió amb el torn obert de paraules, on diversos socis van aprofitar per fer-nos arribar els seus suggerimets i preguntes.

Agraïm a tots els socis i sòcies la seva participació.