Celebrada l’Assemblea General Extraordinària de socis i sòcies del 25 de novembre de 2023

Un cop més a finals d’any, el dissabte 25 de novembre es va celebrar l’Assemblea general extraordinària de socis i sòcies del 2023, tant en format presencial a la seu de Mutuacat a Vic, com en format telemàtic.

Aprofitem per donar les gràcies al nostre soci Mutuacat per oferir-nos el seu espai.

Cal remarcar que aquesta assemblea ha estat l’última del Consell Rector presidit per en Jaume Miquel March, puix que ja han transcorregut quatre anys des de la seva elecció es dona pas a una nova candidatura.

Tal com marcava l’ordre del dia, el president, Jaume Miquel March, va començar amb la presentació de l’informe del Consell Rector i l’informe de l’estat de comptes de la cooperativa per aquest any, així com la presentació dels pressupostos per l’any vinent.

A la seva exposició, el president va comentar la feina feta en aquest període de l’actual Consell Rector, feina que en gran part no té una visibilitat externa, però que és crucial pel desenvolupament i el dia a dia de la cooperativa, si més no, aquesta feina la fan els membres del Consell Rector de forma voluntària. Va destacar, entre les tasques fetes, l’emissió de la primera edició de títols participtius remunerats i el finançament dels primers projectes d’instal·lacions per produir energia sostenible.

Tant mateix, també va ser crític a l’hora d’assumir que no s’han complert els objectius de captació de nous socis tal com marcava l’actual pla estratègic de la cooperativa.

A continuació, Montserrat Llobet, vicepresidenta i responsable de la comissió social, va exposar els objectius de la cooperativa en futures inversions de caràcter social i sostenible així com noves tasques a emprendre.

Per acabar la seva intervenció, el president sortint va agrair la confiança dipositada pels socis en la cooperativa i la dedicació de tots els membres del Conselll Rector.

Seguidament, es va donar pas a la presentació de l’única candidatura al Consell Rector pel període 2023 al 2027 encapçalada pel soci Jaume Angerri, que actuava com a secretari de la cooperativa en el Consell Rector sortint i va ser qui va presentar els membres que formen part de la candidatura.

Tots els punts tractats a l’assemblea i la elecció del nou Consell Rector van quedar sotmesos a la votació dels socis i sòcies.

El torn obert de paraules, al final, va ser aprofitar per als socis i sòcies participants per fer-nos arribar els seus comentaris i suggeriments i debatre sobre les activitats i desenvolupament de la cooperativa.

Agraïm a tots els socis i sòcies la seva participació.