Celebrada l’Assemblea General Ordinària de socis i sòcies del 18 de maig de 2024

Sessió de l’assemblea de socis
Dinar de germanor entre els socis participants

Un cop més, el passat dissabte 18 de maig es va celebrar l’Assemblea general ordinària de socis i sòcies del 2024, aquest cop només en format presencial a la seu de Mutuacat a Vic.

Aprofitem per donar les gràcies al nostre soci Mutuacat per oferir-nos el seu nou espai.

Aquesta assemblea ha estat la primera del renovat Consell Rector presidit per en Jaume Angerri i Auberni.

Tal com marcava l’ordre del dia, el president, Jaume Angerri, va començar amb la presentació de l’informe de gestió del Consell Rector i l’estat dels préstecs i dels títols participatius en curs. El vicepresident i tresorer, Jaume Miquel March, va exposar l’estat dels comptes al tancament del 2023.

A continuació, el president va anunciar l’emissió d’un nou tram de títols participatius. Aquest nou tram servirà per finançar nous projectes dins el programa d’Artesans Energètics, destinat a promocionar l’estalvi energètic.

Tots els punts tractats a l’assemblea van quedar sotmesos a la votació dels socis i sòcies.

El torn obert de paraules, al final, va ser aprofitar per als socis i sòcies participants per fer-nos arribar els seus comentaris i suggeriments i debatre sobre les activitats i desenvolupament de la cooperativa.

En acabar l’assemblea, els participants es varen reunir en un dinar de germanor en un ambient festiu i de celebració.

Agraïm a tots els socis i sòcies la seva participació.