Celebrada l’Assemblea General extraordinària de socis el dia 28 de novembre de 2020.

El passat dissabte 28 de novembre de 2020 es va celebrar telemàticament l’Assemblea General extraordinària de socis amb una participació de 24 socis i sòcies.

Es van tractar tots els punts de l’ordre del dia, però entre tots ells cal destacar la presentació del Pla Estratègic de la Cooperativa per part del president Jaume Miquel March. Aquest pla marca els objectius i línies a seguir en el període 2020 a 2023.

El Pla Estratègic es va aprovar posteriorment en votació telemàtica realitzada pels socis.

Cal destacar també la nombrosa participació dels socis durant el torn de paraula, no només amb preguntes i opinions sobre la cooperativa i el seu futur, si no també sobre temes econòmics i socials.

Ara que ja està aprovat el Pla Estratègic i que l’Assemblea va ratificar la confiança amb el Consell Rector, és l’hora de posar-nos a treballar.