Tindrà competència la cooperativa o volem ser competència d’alguna altra entitat?

La paraula competència no està en el nostre esperit. En canvi ens interessa la paraula col·laboració.

A més de participar en la construcció d’una xarxa de banca ètica, el nostre propòsit principal és donar servei a la nostra comunitat i en aquest nivell volem compartir el nostre recorregut amb tothom que tingui el mateix interès.