Quina serà la política de finançament a favor de les empreses?

Tenim la intenció d’acompanyar les nostres empreses sòcies en projectes amb efectes positius sobre el territori.

El compromís que necessitem de l’empresari soci s’ha de basar en una o més d’aquestes dimensions, que òbviament són complementàries entre si: ocupació, territori, sostenibilitat social i ambiental.

Així, tots els projectes s’analitzaran mitjançant un enfocament qualitatiu i a mida respecte a aquests elements. Intentarem adaptar els finançaments segons les necessitats específiques del soci i també intentarem ajudar l’empresa, amb les millors competències disponibles, en totes les etapes del procés de desenvolupament del seu projecte.