Què vol dir ser soci?

La cooperativa és dels socis. Són els socis qui, en Assemblea General i amb el principi democràtic de cada persona un vot, decideixen les prioritats i les actuacions de la CCSF, impulsant les finances ètiques i solidàries.

Són els socis els qui trien els socis que els representaran en els òrgans de govern de la cooperativa (el Consell Rector), que només està format per socis de la cooperativa.

Són els socis qui, en Assemblea General, fiscalitzen el treball dels socis en el Consell Rector.

Són els socis els qui presenten els projectes financers, en els quals els socis de la cooperativa poden invertir.

Són els socis, voluntaris financers, els qui assessoren i acompanyen les comunitats financeres de socis que es formen per al seguiment d’una inversió o un projecte.