Què s’entén per Participació?

La participació és una elecció personal: la implicació de les persones està íntimament relacionada amb el que són i el que els importa.

El nostre serà un camí de lleialtat cap a un ampli procés de democràcia participativa.

Aquest serà el principal motor a favor de la necessitat de proximitat i transparència, cap al reconeixement mutu entre els actors de l’economia productiva i els estalviadors comuns, convertint-lo en una eina extraordinària de cohesió social i econòmica per a la nostra comunitat.