Què s’entén per economia sostenible?

Per economia sostenible entenem la necessitat de conciliar el creixement econòmic i la distribució equitativa dels recursos. El concepte de sostenibilitat es refereix a la capacitat d’un sistema econòmic per mantenir la producció de capital al llarg del temps, entesa com a capital econòmic, humà i ambiental.