Què s’entén per Comunitat?

En un sentit sociològic, el terme comunitat indica un conjunt d’individus vinculats per característiques comunes reconegudes pels mateixos individus i que comparteixen característiques i valors.

Per tant, la comunitat es pot definir com un conjunt de subjectes que comparteixen aspectes significatius de la seva existència i que, per aquest motiu, tenen una relació d’interdependència i poden mantenir relacions de confiança entre ells.

En l’àmbit social i econòmic, l’acció de la comunitat s’aconsegueix amb un procés mitjançant el qual les persones s’ajuden mútuament a millorar la qualitat de vida de la seva comunitat, mitjançant iniciatives individuals i col·lectives.

Si una societat cooperativa existeix en benefici dels seus membres, una societat cooperativa que també vulgui actuar en benefici de la comunitat ha d’alinear-se amb les necessitats identificades a la mateixa comunitat.

La CCSF es proposa com a operador professional en el camp de la intermediació financera per a la Comunitat Catalana i té, com a principal tasca, facilitar, catalitzar, mediar i donar suport a iniciatives econòmiques autònomes dins de la mateixa comunitat.

L’eina clau per a l’èxit del nostre projecte serà la participació de les persones que formen part de la nostra comunitat.