Estatuts

A l’enllaç, trobareu l’accés als Estatuts socials que varen ser aprovats inicialment el 15/10/2016 i definitivament en 11/05/2017.

El text refós ha estat autoritzat pel Consell Rector en data 21/08/2020.