Orígens

L’Associació per la nova Caixa Catalana – Cooperativa de Crèdit, creada el 2015, va ser l’embrió que va començar a aglutinar persones al voltant de la idea d’una nova entitat financera que comencés a omplir el buit deixat per la desaparició de les 10 caixes catalanes i que va impulsar la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCCL. La CCSF va ser donada d’alta al Registre de Cooperatives de Barcelona el 25 de maig de 2017.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers és el pas intermedi cap aquesta nova entitat materialitzada com a CAIXA COOPERATIVA CATALANA que, preveiem, tingui forma jurídica de Cooperativa de Crèdit.