La nostra visió

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, SCCL, treballa per promoure la Caixa Cooperativa Catalana (C3) com una eina de prestació de serveis relacionats amb les finances, en la seva forma més àmplia, a les persones sòcies cooperativistes i amb  l’atenció personalitzada com a principal factor diferencial.

La nova Caixa Cooperativa Catalana serà una entitat democràtica, inclusiva, proactiva, vinculada a la dimensió territorial, fidel a un desenvolupament econòmic ètic i sostenible, estant orientada a contribuir a la millora de la qualitat de vida ciutadana.

La nostra misió

Dinamitzar l’economia catalana amb una estructura lleugera i eficaç, oferint les màximes garanties i utilitzant les tecnologies més actuals i segures que tinguem al nostre abast.

Crear una cooperativa que estigui al servei de les persones per construir una societat més justa, més humana i més equitativa.

El nostre projecte ha de ser necessari, irresistible i definitiu. Ha de cobrir una necessitat i ser útil a les persones sòcies. Les propostes han de generar atracció per poder créixer i fer dels anhels socials realitats gaudibles. El comportament dels integrants ha de ser referent des del punt de vista ètic i de valors de l’entitat.