Avís legal

A l’accedir i utilitzar aquest espai, com a usuari, podràs trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquest lloc web. Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació.

Dades del Responsable

 • Identitat del Responsable: Cooperativa Catalana de Serveis Financers (des d’ara Catalanasf)
 • Nom comercial: Caixa Cooperativa Catalana
 • NIF / CIF: F-66.871.203
 • Direcció: Carrer Tuset 19, entl. 08006 Barcelona (Barcelona)
 • Correu electrònic: hola@catalanasf.cat

Catalanasf, com a responsable d’aquest lloc web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris.

Aquest lloc web, per tant, compleix rigorosament amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com amb la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Condicions generals d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’ús (incloent el simple accés) a les pàgines web, integrants del lloc web de catalanasf.cat, els continguts i els serveis que hi posem a disposició. Les persones que accediu al lloc web catalanasf.cat ( “usuari”) esteu acceptant les condicions generals vigents, en cada moment, del portal catalanasf.cat.

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per celebrar contractes a través d’aquest lloc web.

Dades personals que recaptem i com ho fem

Llegir Política de Privacitat.

Compromisos i obligacions dels usuaris

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés al present lloc web no suposa, de cap manera , l’inici d’una relació comercial amb Catalanasf. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del lloc web, amb fins il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquest lloc web, es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars.
 • Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars.
 • La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització del lloc web catalanasf.cat l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de Catalanasf o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal catalanasf.cat o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web.

No obstant, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics a Internet no són plenament fiables i que, per tant, catalanasf.cat no pot garantir la inexistència de malware o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en els mateixos encara que posem tots els mitjans necessaris i les mesures de seguretat oportunes per evitar la presència d’aquests elements nocius.

Mesures de seguretat

Les dades personals comunicades per l’usuari a catalanasf.cat poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a Catalanasf, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que estableix la normativa vigent en protecció de dades. La comunicació entre els usuaris i catalanasf.cat utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrades gràcies a protocols de https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

Plataforma de resolució de conflictes

Posem també a disposició dels usuaris la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Drets de propietat intel·lectual i industrial

En virtut de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Catalanasf. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Catalanasf.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos), podcasts, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut al lloc web, haurà de notificar aquesta circumstància a Catalanasf indicant:

 • Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la presenti un tercer diferent de l’interessat.
 • Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació al lloc web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

Exclusió de garanties i responsable

Catalanasf no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar a causa de:

 • La manca de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web, o dels seus serveis i continguts
 • L’existència de malware, programes maliciosos o lesius en els continguts.
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal.
 • La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris al lloc.
 • El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina.

Legislació i fur aplicable

Amb caràcter general les relacions amb els usuaris dels serveis telemàtics, presents en aquest lloc web es troben sotmeses a la legislació espanyola i als jutjats i tribunals de Barcelona.

Contacte

En cas que qualsevol usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal catalanasf.cat, preguem que, per favor, es dirigeixi a hola@catalanasf.cat.

Aquest avís legal ha estat actualitzat per última vegada el 31-08-2020.