En Assemblea General de socis, celebrada el 6 de maig del 2017 s'ha aprovat una modificació d'estatuts de la Cooperativa, atenent les indicacions de la Generalitat.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl queda inscrita en el full 14850 del Registre de Cooperatives de Barcelona