La constitució de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, feta en assemblea fundacional el 3 de setembre del 2016 i formalitzada notarialment el 15 d'octubre del 2016 s'ha aconseguit des de la tasca desenvolupada inicialment per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit, la qual té per missió aconseguir que a Catalunya hi operi, tan aviat com sigui possible, una cooperativa de crèdit, que miri de revertir la pèrdua de les nou caixes d'estalvi que operaven a Catalunya fins fa molt pocs anys.Inversions ja realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl Inversions ja fetes per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl