Aliança internacional de noves cooperatives de crèdit.

La gran recessió ha modificat totalment el panorama financer arreu. A sobre, ens trobem actualment en el territori no cartografiat d'inflació zero i especialment per les activitats financeres, conviure amb uns interessos molt baixos, inclús negatius per algunes activitats.

Un dels factors que va comportar la desaparició de les nostres caixes d'estalvi (Deixant a banda evidentment, l'exposició temerària a l'immobiliari, una expansió geogràfica imprudent, mala gestió i sous desproporcionats, entre altres causes) ha estat que eren unes entitats que treballaven en un territori relativament petit (repetim: deixant de banda, una malaltissa concentració de crèdit a l'immobiliari).

Situats a finals del 2016 i visualitzant una nova Cooperativa de Crèdit que, en el més optimista dels escenaris, aixecaria la persiana l'any 2020, toca pensar ja més enllà de l'àmbit de Catalunya: Estem definint -en aquest moment encara de manera molt preliminar- una mena d'aliança internacional d'iniciatives com l'engegada per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit, o inclús de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers.

Hem iniciat ja converses amb altres iniciatives com la nostra, sempre a dins de l'Europa de l'Euro, per conformar aquesta aliança, que ens garanteixin una major estabilitat financera i política de la qual podríem tenir mai treballant sols a Catalunya.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl


Universitat Catalana Estiu, agost 2017:
UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE
Jornada amb el títol UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE, a la Universitat Catalana d'Estiu


29 de setembre a Centelles (Osona)

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl estara present a la Fira de Consum Responsable de Centelles (Osona), el 29 de setembre

Dissabte 6 d'octubre a Gràcia: Jornada de Consum Responsable

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl estarà present el dissabte 6 d'octubre a la Jornada de Consum Responsable organitzada per ANC Gracia i CDR Gracia

Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit