Aliança internacional de noves cooperatives de crèdit.

La gran recessió ha modificat totalment el panorama financer arreu. A sobre, ens trobem actualment en el territori no cartografiat d'inflació zero i especialment per les activitats financeres, conviure amb uns interessos molt baixos, inclús negatius per algunes activitats.

Un dels factors que va comportar la desaparició de les nostres caixes d'estalvi (Deixant a banda evidentment, l'exposició temerària a l'immobiliari, una expansió geogràfica imprudent, mala gestió i sous desproporcionats, entre altres causes) ha estat que eren unes entitats que treballaven en un territori relativament petit (repetim: deixant de banda, una malaltissa concentració de crèdit a l'immobiliari).

Situats a finals del 2016 i visualitzant una nova Cooperativa de Crèdit que, en el més optimista dels escenaris, aixecaria la persiana l'any 2020, toca pensar ja més enllà de l'àmbit de Catalunya: Estem definint -en aquest moment encara de manera molt preliminar- una mena d'aliança internacional d'iniciatives com l'engegada per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit, o inclús de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers.

Hem iniciat ja converses amb altres iniciatives com la nostra, sempre a dins de l'Europa de l'Euro, per conformar aquesta aliança, que ens garanteixin una major estabilitat financera i política de la qual podríem tenir mai treballant sols a Catalunya.

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl es concep com una eina de desenvolupament.
Oferir serveis financers esdevè un mitjà, més que un objectiu.

Calendari de presentacions i xerrades El calendari de xerrades i presentacions de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl


Universitat Catalana Estiu, agost 2017:
UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE
Jornada amb el títol UNA ALTRA BANCA JA ÉS POSSIBLE, a la Universitat Catalana d'Estiu


Presentació de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl al Centre de Lectura de Reus

24 de juiol: Visita al projecte de co-habitatge Princesa, 49, de Barcelona

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers,  Sccl financia el projecte d'habitatge en cessió d'us Princesa, 49


17 d'agost a la Universitat Catalana d'Estiu

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers,  Sccl organitza una jornada a la UCE amb el titol: Els nostres estalvis, una eina per a construir la Republica Catalana

25 d'agost a Sils (La Selva)

La Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl participa a la Fira de Consum Responsable, de proximitat i economia social i solidaria de Sils

29 de setembre a Centelles (Osona)


Hem vull apuntar com soci de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, futura Cooperativa de Crèdit