Aliança internacional de noves cooperatives de crèdit.

La gran recessió ha modificat totalment el panorama financer arreu. A sobre, ens trobem actualment en el territori no cartografiat d'inflació zero i especialment per les activitats financeres, conviure amb uns interessos molt baixos, inclús negatius per algunes activitats.

Un dels factors que va comportar la desaparició de les nostres caixes d'estalvi (Deixant a banda evidentment, l'exposició temerària a l'immobiliari, una expansió geogràfica imprudent, mala gestió i sous desproporcionats, entre altres causes) ha estat que eren unes entitats que treballaven en un territori relativament petit (repetim: deixant de banda, una malaltissa concentració de crèdit a l'immobiliari).

Situats a finals del 2016 i visualitzant una nova Cooperativa de Crèdit que, en el més optimista dels escenaris, aixecaria la persiana l'any 2020, toca pensar ja més enllà de l'àmbit de Catalunya: Estem definint -en aquest moment encara de manera molt preliminar- una mena d'aliança internacional d'iniciatives com l'engegada per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA, Cooperativa de Crèdit, o inclús de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers.

Hem iniciat ja converses amb altres iniciatives com la nostra, sempre a dins de l'Europa de l'Euro, per conformar aquesta aliança, que ens garanteixin una major estabilitat financera i política de la qual podríem tenir mai treballant sols a Catalunya.

Inversions ja realitzades per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl Inversions ja fetes per la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl