Els títols d'estalvi de la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl