El finançament que ofereix la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl