Cancel·lada. Assemblea General extraordinària

Data: Dissabte 28 de març de 2020.

Horari de la segona convocatòria 1: A partir de les 11h, i fins a les 14h.

Lloc: Casal de Torreblanca

Lloc: Avinguda del Pla del Vinyet, 81 – 85| 08172 Sant Cugat del Vallès | Tel. 93 544 19 65

– Es pot accedir en FGC- Sant Cugat i, després amb bus urbà L1 (2 km de l’estació FGC).

– La zona és d’aparcament regulat, però és de lliure ús el dissabte al matí, en la zona verda.

– A ESADE – Sant Cugat disposen d’aparcament de pagament.

Convocades: Persones sòcies (socis comuns) al corrent de les seves obligacions econòmiques amb la Cooperativa . Socis col·laboradors, amb veu, però sense vot.

Ordre del dia:

1- Benvinguda Sr. Jaume Miquel March, president.

2- La proposta de participació dels socis col·laboradors en les decisions de l’Assemblea General. Sr. Jaume Angerri, secretari.

3- Nomenament de tresorer.

Proposta del Sr. Daniel Pueyo Pedret, soci número 145 de la Cooperativa, davant de la renúncia del Sr. David Vidal Viladoms, soci número 105, per raons personals.

4- Presentació i votació dels comptes anuals de 2019.

Presentació pel tresorer i informe de l’auditor de comptes: Sr. Isidre Calbó Pellicer, soci número 6 de la Cooperativa.

Votació, d’acord amb els criteris adoptats en Assemblea.

PAUSA.

5- Presentació i votació del Document estratègic 2020-2023. Sr. Jaume Miquel March, president.

Votació, d’acord amb els criteris adoptats en Assemblea.

6- Precs i preguntes.

Consell Rector, Barcelona, 27 de febrer de 2020.