Vull adherir-me formalment com soci, a la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl

Arran de la feina desenvolupada per l'Associació per la nova CAIXA CATALANA Cooperativa de Crèdit inicia operacions al juny del 2017 la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl. amb els següents objectius:

  • Incorporar socis i anar aplegant un Capital Social, que al final del primer recorregut del projecte, en el moment de demanar una llicència bancària, hauria de ser d'uns 5 milions d'euros.

  • Conformar una aliança internacional amb entitats de l'Europa del Euro, similars a la nostra, pendents tambè d'aconseguir una llicència bancària, a Portugal, Bèlgica, Croàcia, etc.

  • Negociar amb alguna cooperativa de crèdit europea ja existent un acord internacional per disposar de l'anomenada "llicència bancària internacional compartida.

Som conscients de l'enorme dificultat que ha d'encarar la nostra iniciativa:

L'assemblea fundacional de socis, cel-lebrada el 3 de setembre del 2016, va acordar que hom demanaría als socis que fèssin una aportació voluntària a la cooperativa de 17.14 euros trimestrals. Aquestes aportacions es demanen de forma temporal, mentre anem consolidant el projecte i fins que aconseguim un volum d'operacions de finançament que permetèssin a la cooperativa anar caminant sense haver de disposar del capital fundacional aportat pels socis.

Nom (R):     Primer cognom (R):     Segon cognom (R): 
Data de naixement (Dia, mes, any)     DNI     Població 
Comarca     Codi Postal     Adreça: 
La teva àrea professional (Opcional): 
Telf Principal (R):     Telf Secundari:     E-mail (R): 
Quota de la Cooperativa: Euros 17.14 trimestrals, que seràn carregats al compte corrent que informes.

Tenim previst que els socis en situacions econòmiques difícils puguin donar-se d'alta a la cooperativa sols amb l'aportació inicial de 100 euros pel capital.
Compte corrent en s'et carregarà el rebut de 100 Euros IBAN:                  

Vols fer directament pagaments al nostre compte corrent? 
Pots ingressar directament la quota al compte de Laboral Kutxa: ES85 3035 0175 8817 5001 5401
Comentaris: 
Accepto els termes * requerit                    

* D'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades personals recollides en aquest formulari s'incorporaran al fitxer "Socis", amb número de registre 2163121022, el responsable del qual és la cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl, amb la finalitat de gestionar la condició i participació dels socis en les activitats dutes a terme per l'entitat així com informar-vos de les mateixos. Podeu exercir els vostres drets d'accès, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita adreçada a la Cooperativa Catalana de Serveis Financers, Sccl: C/ Vilamari, 78 bxs, Barcelona (08015) o a gestio [ @ ] catalanasf.cat.